Vissza a főoldalra vagy Válassz témát!

MENÜ

A Szövetségről

Bemutatkozik a Magyar Reklámszövetség.

Az "MRSZ Tiszteletbeli Örökös Tag" címről

 

Jogosultak:

A tiszteletbeli tagságra az a mindenkor érvényes nyugdíjkorhatárt elérő illetve annál idősebb személy jogosult, aki korábban közvetlenül személyében, vagy közvetve vállalatán/vállalkozásán keresztül legalább 5 éven keresztül az MRSZ tagja volt és bármely nevesített tisztséget betöltött a szervezetben vagy tágabb értelemben a kommunikációs szakma érdekében rendkívül sokat tett.

 

Kezdeményezés:

A tiszteletbeli tagság folyamatosan, bármikor adományozható az érintett kérelme vagy az Ügyvezetés illetve az Elnökség bármely tagjának javaslata alapján. Az érintett kérelme esetén az Ügyvezetés dönt arról, hogy Elnökségi szavazásra javasolja-e a kérelmet.

 

Eljárás:

 A javaslatot a jelölt életpályájának rövid bemutatásával - kitérve arra, hogy milyen minőségben és mikor volt MRSZ tag, továbbá, hogy milyen indok alapján jogosult a címre - az MRSZ mindenkori főtitkára készíti el és terjeszti elektronikusan az Elnökség elé. A főtitkár gyűjti be a szavazatokat és állapítja meg az eredményt.

 

Döntés:

A cím odaítéléséről való döntés az Elnökség kizárólagos joga. A jelöltről az Elnökség személyesen Elnökségi ülésen vagy elektronikus úton (email) szavaz, az előterjesztés kiküldését követő 10 munkanapon belül. A Tiszteletbeli Örökös Taggá váláshoz az Elnökség teljes létszámának legalább kétharmados igen szavazata szükséges. Amennyiben ezt nem éri el a szavazatok száma, a jelölt nem kaphatja meg a címet. Fellebbezésnek helye nincs, az így elutasított jelöltet, leghamarabb 1 év elteltével lehet újból javasolni.

 

Jogok:

 Az MRSZ Tiszteletbeli Örökös Tagját a rendes tagokkal minden tekintetben azonos jogok és kötelezettségek illetik meg. Kedvezménye, hogy tagdíjat nem kell fizetnie és használhatja a címet. Az örökös tagságot egy Oklevél tanúsítja, amelyet az MRSZ elnöke Elnökségi vagy Ügyvezetési ülésen ad át. Az átadásra meghívást kap az összes Tiszteletbeli Örökös Tag.

 

Kommunikáció:

 Az MRSZ Tiszteletbeli Örökös Taggá válásról, az MRSZ tájékoztatja a szakmai sajtót és az Örökös Tagokat feltünteti a honlapján.