Vissza a főoldalra vagy Válassz témát!

MENÜ

Jogi nyilatkozat

Az MRSZ a jelen kiszolgálón megjelenő dokumentumok és adatok használatának jogát csak abban az esetben engedélyezi, amennyiben a felhasználó tudomásul veszi az alábbiakat:

(1) Az e kiszolgálón megtalálható oldalak kizárólag az ismeretszerzéstszolgálják.

(2) Az e kiszolgálón található oldalakat a felhasználó nem jogosult módosítani, újra előállítani vagy kereskedelmi célzattal felhasználni.

(3) A Honlap egyes elemeit a szerzői jogi törvény és egyéb jogszabályok külön védik, amelyeknek értelmében a Honlap elemei sem egészükben, sem részben nem másolhatók. A jelen Honlap egyetlen logója, grafikája, hangja vagy képe nem másolható és nem továbbítható az MRSZ előzetes írásbeli engedélye nélkül.

(4) Az MRSZ és/vagy szállítói nem vállalnak semmilyen felelősséget az ezen aHonlapon található információk, grafikák, ábrák, képek, illetve szoftver bármilyen célra való alkalmasságát illetően. Minden dokumentumot, grafikát, ábrát, képet a "jelen állapotában", minden szavatosság nélkül helyezünk el, és azok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az MRSZ és/vagy szállítói nem vállalnak felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett, véletlen, különleges vagy bármilyen más kárért (korlátozás nélkül beleértve az elmaradt hasznot, az üzletmenet megszakadásával vagy az üzleti információ elvesztésével és adatvesztéssel kapcsolatos károkat vagy az esetleges hatósági/bírósági eljárás során kiszabott szankcióból eredő kárt).

(5) Minden engedély nélküli használat szerzői jogi, büntetőjogi és polgári jogi következményekkel jár.