Vissza a főoldalra vagy Válassz témát!

MENÜ

A Szövetségről

Bemutatkozik a Magyar Reklámszövetség.

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

Jelen szabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) a Magyar Reklámszövetség (székhely: 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 7-9., nyilvántartási szám: 01-02-0000656; régi nyilvántartási szám formátum: 656/1989; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; a továbbiakban: „Egyesület” vagy „Adatkezelő”) adatkezelési tevékenységének belső szabályait tartalmazza AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK - (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) való megfelelés céljából az Egyesület keretein belül működő tagozatok, különösen a kiemelt tagozatként működő IAB Hungary-ra vonatkozóan is. 

Kelt, Budapest, 2018. május hó 15. napján
Frissítve: 2022. április 5. napján.

Megtekintés