Vissza a főoldalra vagy Válassz témát!

MENÜ

A Szövetségről

Bemutatkozik a Magyar Reklámszövetség.

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

Jelen szabályzat a Magyar Reklámszövetség (székhely: 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 7-9., nyilvántartási szám: 01-02-0000656; régi nyilvántartási szám formátum: 656/1989; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adatkezelési tevékenységének belső szabályait tartalmazza AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK - (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) való megfelelés céljából.

Megtekintés