Vissza a főoldalra vagy Válassz témát!

MENÜ

A Szövetségről

Bemutatkozik a Magyar Reklámszövetség.

AZ EGYESÜLET PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA 

Az Egyesület pénzügyi szabályzatának célja, hogy összefoglalja az Egyesület szerződéskötési, tagdíjszámlázási, illetve szakmai projektfinanszírozásra vonatkozó eljárási szabályait (kimenő és bejövő számlák kezelését stb.) minden tagjára, tisztségviselőjére és alkalmazottjára vonatkozóan, különös tekintettel az Egyesült szakmai bizottságai és szakmai tagozatai tekintetében az alapszabály 9. § (4) és (5)-ös pontjai szerint. Az Egyesület Pénzügyi Szabályzatát az MRSZ ügyvezetősége készíti el és ellenőrzi annak betartását az alapszabály 12. § (4) pontja alapján. 

Az egyesület pénzügyi szabályzata 

 1. részletesebb és átfogóbb rendelkezésket tartalmaz az alapszabály 9. § (4) és (5) pontjai szerint, mint amelye az Egyesületre vonatkozó hatályos számvitelről szóló 2000. évi C. és a 2011. évi CLXXIII. civil törvény ekkötelezően előírnak;
   
 2. megfelel az Egyesület hatályos alapszabályának;
   
 3. a pénzügyi szabályzatának 14. pontjában rögzítettek -  számviteli politika; az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata; az eszközök és a források értékelési szabályzata; a pénzkezelési szabályzat és számlarend - a szabályzat részét képezik. Ezek elsősorban az Egyesület alkalmazottjaira és vezető tisztségviselőire vonatkoznak. 
   

Érvényesség, hatáskör: 

Az Egyesület pénzügyi szabályzata 2022. június 1-tól vonatkozik minden Egyesületi tagra (céges-, egyéni tagokra és az MRSZ és a Reklámszövetség keretében önállóan működő IAB Hungary tagokra egyaránt); a szakmai bizottságokra, -tagozatokra és azok vezetőire és tagjaira; az Egyesület vezető tisztségviselőire és az Egyesület alkalmazottjaira. 

 

Kelt: Budapest, 2022. május 26. 

 

EGYESÜLET PÉNZÜGYI SZABÁLYZAT 

(letöltés

Mellékletek: 

 • Számviteli politika (letöltés
 • Eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata (letöltés
 • Eszközök és a források értékelési szabályzata (letöltés
 • Pénzkezelési szabályzat (letöltés
 • Számlarend (letöltés