Vissza a főoldalra vagy Válassz témát!

MENÜ

Tagozatok

A Magyar Reklámszövetség különböző szakmai tagozatairól.

Ambient

Az Ambient Media tagozat célja az ambient reklámeszközök és megoldások széleskörű megismertetése a piaccal, az ambient eszközök előnyeinek bemutatása, elfogadottságának növelése és a szegmens fejlesztése; szakmai érdekképviselet létrehozása hazai és nemzetközi fórumokon, az ambient reklámeszközök és megoldások elfogadottságának a növelése illetve szakmai szervezetek, szakmai sajtó, reklámügynökségek, médiavásárlók, médiaügynökségek irányába való folyamatos kommunikáció.

Célkitűzések:
 
A jelenlegi egysíkú médiamix elmozdítása az egyedi megoldások irányába
Az egyedi reklámeszközök hasznosságának a bizonyítása
Hatástanulmányok, publikációk bemutatása a sajtón, szakmai fórumokon keresztül
Közös fellépés és érdekképviselet a szegmens elfogadottságának az érdekében
Helyi önkormányzatokkal való kapcsolat kialakítása a szorosabb együttműködés érdekében
A tagok egymás közötti kapcsolatának fejlesztése
Az ambient eszközök hatékonyságmérésének elősegítése
Médiaelemző programokba és adatbázisokba való bekerülés lehetőségeinek a kidolgozása és elősegítése
Adatbázis készítése a szegmensben tevékenykedő cégekről
A magyarországi ambient reklámkultúra fejlődésének a támogatása
A szegmens képviselete reklámszakmai konferenciákon, szakmai kiállításokon
A tagok folyamatos tájékoztatása a szegmens fejleményeiről, ennek keretében, szakmai beszélgetések, kerekasztal találkozók, kiállítások, konferenciák kezdeményezése
 
A Tagozat feladatköre:
 
Az ambient szegmens képviselete szakmai kiállításokon és konferenciákon
Hatékonysági mérések, módszerei kidolgozásának az elősegítése
Kutató cégekkel való szoros együttműködés kialakítása és kezdeményezése
Publikációk, kutatási anyagok, hatékonysági mutatók megjelentetése
Médiaelemző programokba való bejutás lehetőségeinek a kidolgozása
A tagok érdekeinek a képviselete a piaci szereplők körében
Szakmai sajtóval való szoros együttműködés kialakítása
 
 
Alapítók:
 
Baráth Károly - Quad Light Media, kreatív vezető
Koren Zoltán - PromoGroup Hungary, cégvezető
Bakk Attila – Pixman nomadic media, YMC Your Media Company

A Tagozat elnöke:
Baráth Károly (Quad Light Media)