Vissza a főoldalra vagy Válassz témát!

MENÜ

Reklámetika

A felelős reklámokért.

Az MRSZ Reklámetikai Bizottságának tevékenysége

A Magyar Reklámetikai Kódex szakmai konszenzuson alapuló dokumentum, amelynek aláírói nemcsak kötelezettséget vállalnak a kódexben foglalt magas etikai normák betartására, hanem annak betartatását is biztosítják a már közzétett reklámokkal kapcsolatos panaszok elbírálásával. Mindemellett a szakma számára ez a dokumentum útmutató is az etikus reklámok készítésére és a fogyasztók tiszteletben tartására. A reklámszakma „bevált gyakorlat” modellje a gazdaság számos területén jelentkező önszabályozás számára mintaértékű. A Reklámetikai Kódex kiegészíti a jogszabályokat, gyorsan és hatékonyan válaszol a társadalmi érzékenységre. A kódex az önszabályozás alapköve, hiszen ehhez mérhető, hogy a reklámok tartalma vagy a reklámozás módja megfelel-e a társadalmi érzékenységnek.

Az Önszabályozó Reklám Testület (ÖRT) és a Magyar Reklámszövetség (MRSZ) kodifikációs bizottsága 2021-2022-ben széleskörű szakmai egyeztetés keretében, mintegy 24 szervezet javaslatainak összehangolásával több mint 30 ülés alkalmával aktualizálta a Magyar Reklámetikai Kódexet. (A kodifikációs bizottság tagjai abc sorrendben): Dr. Bacher Gusztáv az MRSZ Etikai Bizottságának elnöke; Dr. Fazekas Ildikó az ÖRT igazgatója, Fülöp Szilvia az MRSZ főtitkára és etikai bizottságának tagja; Gerendi Zsolt az ÖRT főtitkára; Dr. Pánszky Gyula az MRSZ Jogi Tagozatának elnöke). Sok más jelentős változás mellett a modernizált normagyűjteményben kiemelt figyelmet kapott az adatvédelem; a gyermek és fiatalkorúaknak szóló reklámozásnak vagy a szerepeltetésükkel készült reklámoknak két külön fejezetet is szentel a kódex; a környezetvédelemmel és fenntarthatósággal kapcsolatos reklámokról szóló rész pedig közel háromszorosára bővült. A frissített - a mai szabályozást kiegészítő, és a gazdasági, kulturális, társadalmi környezethez illeszkedő – normagyűjteményben megfogalmazottakkal egyetért a szakma 24 legnagyobb szövetsége, testülete, egyesülete, s e szervezetek vezetői 2023. április 4-én aláírásukkal hitelesítették, hogy a szervezetek tagjai a Kódex előírásait magukra nézve is kötelezőnek ismerik el. A Magyar Reklámetikai Kódex tehát szakmai konszenzuson alapuló dokumentum. A 2023. június 30-tól hatályos új Kódex a 2015-től alkalmazott magatartási szabályok gyűjteményét váltja fel, korszerűsítve és összhangba hozva azt a nemzetközi önszabályozási sztenderdekkel is.

A Magyar Reklámszövetség 1975 óta fogja össze a reklámszakma képviselőit.  A Reklámetikai Bizottság 1981 óta végzi munkáját és nagy érdemeként tartjuk számon, hogy a régióban először az MRSZ alkotta meg a Reklámetikai Kódexet. E Kódex az, amely alapot képez a már közétett reklámokkal kapcsolatos panaszok elbírálására. A Kódexben megfogalmazottakkal egyetért a szakma 24 legnagyobb szövetsége, testülete, egyesülete, s e szervezetek vezetői aláírásukkal hitelesítették, hogy a szervezetek tagjai a Kódex előírásait magukra nézve is kötelezőnek ismerik el. A Magyar Reklámetikai Kódex tehát szakmai konszenzuson alapuló dokumentum.

Az 1997-es gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény, vagyis a reklámtörvény részletesen kifejti, hogy a szakma szabályozza önmagát és az indoklás részben nevesíti a MRSZ Reklámetikai Bizottságát, mely a Kódex rendelkezéseinek végrehajtása, érvényesítése érdekében eljáró szerv.

2001-ben került sor a reklámtörvény módosítására, s ez indokolta a Kódex átdolgozását is. 2002-ben a Reklámetikai Bizottság valamennyi reklámszakmai szervezettel közösen kialakította a választási kampánnyal kapcsolatos állásfoglalását.

2003-ban a Reklámszövetség kezdeményezte a Kódex módosítását, frissítését, az EU tagsággal járó koherens szabályrendszer kidolgozását. Ezt követően 2005-ben, majd 2009-ben és 2015-ben a reklámszakma ismételten szükségesnek látta az elmúlt időszak változásaihoz igazítani a Kódexet, így most ebben a formájában hatályos.

A Reklámetikai Bizottság erős legitimitást élvez, hisz egy közmegegyezésen alapuló Kódex alapján végzi feladatát.

2011 óta dr. Bacher Gusztáv a Reklámetikai Bizottság elnöke.

A Reklámetikai Bizottság tagjai:

  • Dr. Bacher Gusztáv –  ügyvéd, egyetemi oktató
  • Dr. Csc. Egri Magdolna –  docens, marketing-szakközgazdász
  • Babocsay Ádám - igazgató, Saatchi & Saatchi
  • Dr. Hamp Gábor  docens, tanszékvezető (Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi  Egyetem)
  • Zelenák András – mérnök szakközgazdász, ügyfélkapcsolati igazgató, Escript Design Kft. 
  • Fülöp Szilvia  az MRSZ főtitkára 

A Bizottság személyi összetétele garancia arra, hogy a legkülönfélébb beadványok tárgyában autentikus és szakmailag megalapozott, felelős döntést hozzunk. Minden olyan kérdésnél, ahol más típusú szaktudás is indokolt, külső szakértőket von be a Bizottság.

Fontos tudni, hogy a Bizottság nem bíróság, nem büntet, csak állásfoglalás formájában megállapítja az etikai vétséget. A Bizottsághoz fordulók, illetve állásfoglalást kérők ügyeinek körülbelül a fele, amely etikai normát sért, másik része elsősorban reklámízléssel kapcsolatos, szubjektív jellegű panasz, az ilyen esetekben etika vétség megállapításának nincs helye.

A Bizottság tevékenységével szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy a reklámokkal szemben averziókat táplálók lássák, maga a szakma is - az önszabályozás keretében - tesz azért, hogy a kirívó, mások jóérzését, erkölcsi normáit sértő reklámok közzétételét abbahagyják, és a reklámozók a jövőben a reklámozási gyakorlatukat az etikai normáknak megfelelően alakítsák ki.

Sokszor a Reklámszövetséghez, a Reklámetikai Bizottsághoz előbb érkezik panasz, mint a hatóságokhoz, így állásfoglalásunkra, adott esetben leállhat egy kampány és elkerülhető súlyosabb szankció.

A Bizottság a beérkező panaszok számától függően, szükség szerint ülésezik és átlagosan öt beérkezett ügyet tárgyal a Kódex és saját Ügyrendjének megfelelően.

A Reklámetikai Bizottság  tagjai díjazás nélkül, szakmai lelkesedésből vállalták el a kitüntető felkérést. A Bizottság messzemenőkig figyelembe veszi mind a reklámszakmai szempontokat mind a "fogyasztóvédelmi" érdekeket.

 

Kapcsolódó dokumentum:
Reklámetikai Kódex 2009
Reklámetikai Kódex 2015
Reklámetikai Kódex 2023
Advertising Code of Ethics 2023 (English version)