Vissza a főoldalra vagy Válassz témát!

MENÜ

Sajtó

Amit mi írunk, és amit rólunk írnak.

Dokumentarista reklám-kisfilm pályázati felhívás

2012.08.09.

A pályázat kiírója a JÓL-LÉT Közhasznú Alapítvány.

A „Biztonságos várandósság – biztonságos munkahely” című program egy nagyvállalatok körében végzett kutatást, és az eredmények dokumentarista kisfilm készítése által történő széleskörű megismertetését foglalja magában.

 

A kutatás során humán erőforrás szakemberek/vezetők és várandós munkavállalók közreműködésével feltérképeztük a várandóssággal, illetve annak munkahelyi értékelésével, kezelésével összefüggő lelki-mentális tényezőket, továbbá azt, hogy a várandós munkavállalókat érő a pszichológiai stresszorok miként hatnak az elköteleződésre, motivációra és a szervezeti kultúrára.

Feltártuk a vállalati jó gyakorlatok kialakítását támogató lehetőségeket, illetve azokat a területeket, amelyek fejlesztése szükséges ahhoz, hogy valóban  méltányos és hatékony megoldások kialakítása valósuljon meg.

 

A dokumentarista reklámfilm bemutatja a feltárt stresszorok kezelési, csökkentési lehetőségeit. Elsődleges célja, hogy üzeneteivel hozzásegítse az érintetteket a stressz-tényezők tudatosításához és kezelésükhöz, másodlagos célja hogy bemutassa hogyan viszonyul a munka világa a ma még tabuként kezelt témához – várandóssághoz.

 

A dokumentarista reklámfilm főbb üzenetei:

- A várandósság érték;

- Az anyává válás a női munkavállalók életének természetes velejárója, ezért a munkáltató érdeke is, hogy megkönnyítse meg a várandósság, az otthonlét és a visszatérés folyamatát a munkavállalók számára;

- A munkáltató és a munkavállaló együttműködése szükséges az adott élethelyzet kölcsönösen megfelelő kezeléséhez;

- A munkavédelem része a fizikai kockázatokon túl a pszicho-szociális kockázatok csökkentése;

- A várandós munkavállalót érő többoldalú presszúra, mint stresszor bemutatása (munkahelyen teljesítsen, a család számára a várandósság az elsődleges)

- Munkáltatói jó gyakorlatok, kezdeményezések és ötletek bemutatása

 

A filmben a nemi sztereotípiáktól mentesen kívánjuk bemutatni azt, hogy a várandósság munkahelyi kezelése egymás kölcsönös megbecsülésével, elfogadásával, a partnerségi szemlélet képviseletével lehetséges.

 

Célcsoport:

1. Munkáltatók és munkavállalók

2. Társadalmi célú kampány

Figyelemfelkeltő, pozitív üzenteket közvetítő, szemléletformáló, önreflexióra késztető egyedi, kreatív megközelítésű terveket várunk.

 

Hangulat és stílus: könnyed humor, enyhén provokatív, kontrasztokat bemutató (beosztott és főnök, kollégák, családi környezet).

 

Műfaj: élőszereplős / animáció / kombináció /egyéb innovatív

 

A tervezett film hossza: 3 x 5 perc

 

A kivitelezés végső határideje nyertes pályázat esetében 2012. október 15.

 

Pályázat tartalma:

3 szinopszisterv

Részletes árajánlat és ütemterv a filmek elkészítésére (kreatív munka + gyártás)

Referenciamunkák bemutatása

 

Pályázatok elküldése:

kanya.kinga@jol-let.com e-mail címre Kánya Kinga részére.

 

További információk az Alapítványról:

www.jol-let.com