Vissza a főoldalra vagy Válassz témát!

MENÜ

Sajtó

Amit mi írunk, és amit rólunk írnak.

Sajtó

Számos projekt közös megvalósítását határozta el a Magyar Reklámszövetség és a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja

2013.05.21.

A Magyar Reklámszövetség (MRSZ) és a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja (GVH
VKK) a versenykultúra, valamint a tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúrája fejlesztése és
terjesztése érdekében kötött általános és a versenyjogi megfelelésre vonatkozó megállapodást. 

Az együttműködés keretein belül a felek szakmai rendezvények szervezésében, az
érdekképviseleti tevékenységben, kutatási területen, valamint a GVH VKK pályázataival és
egyéb témákkal kapcsolatos információátadási tevékenység körében működnek együtt és
vállalják, hogy kölcsönösen tájékoztatják egymást minden olyan eseményről és fejleményről,
amely a kommunikációs iparág területén a tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúrájának
fejlesztését szolgálhatják.


A felek továbbá kiemelten együttműködnek a GVH „Megfelelési kampányának”
(www.megfeleles.hu) sikeres kivitelezésében. A „Megfelelési kampány” célja, hogy növelje
Magyarországon a verseny- és reklámjogi tudatosságot, a 2013. év során különös figyelmet
fordítva a kis- és középvállalkozások jogi ismereteinek fejlesztésére, a jogi tudatosság
növelésére. Az MRSZ az együttműködés keretein belül vállalja, hogy a „Megfelelési kampány”
sikere érdekében annak eseményeiről, rendezvényeiről tagjait és a szélesebb nyilvánosságot
folyamatosan tájékoztatja. A felek a kampány sikere érdekében együttműködnek az
ismeretterjesztő anyagok kidolgozásában, valamint saját és közös rendezvényeiken a jogi
tudatosság erősítésében.


„Az MRSZ, mint a magyar kommunikációs iparág értékadó- és értékteremtő szövetsége
elkötelezett tagjai és az iparág jogi tudatosságának fejlesztésében. Az MRSZ meggyőződése,
hogy az iparág számára alapvető fontosságú a hatóságokkal kialakított kölcsönös párbeszéd, a
szabályozó hatóságokkal való közös munka, amely egyúttal a fogyasztók és végső soron az
iparág közös érdekeit is szolgálja” – mondta a megállapodásról Urbán Zsolt, az MRSZ elnöke.


További információ:
dr. Balogh Virág
Főtitkár
Magyar Reklámszövetség
06 30 560 6565