Vissza a főoldalra vagy Válassz témát!

MENÜ

Sajtó

Amit mi írunk, és amit rólunk írnak.

Sajtó

Sajtóközlemény a Reklámadóról

2014.11.19.

A Magyar Reklámszövetség (MRSZ) és a kommunikációs iparág társszervezetei
sajnálattal fogadták, hogy az Országgyűlés tegnapi ülésén hozott döntésével figyelmen kívül
hagyta az MRSZ és a szakmai szervezetek Reklámadó-törvénnyel kapcsolatos álláspontját.


A jogszabály tegnapi napon megszavazott módosításai egyrészről látszatengedményeket
adnak, másrészről tovább súlyosbítják Magyarország legnagyobb árbevételű
médiavállalatának adófizetési kötelezettségét, mely intézkedés tovább rontja a reklámadóval,
mint különadóval már egyébként is megterhelt iparág helyzetét. Az MRSZ hangsúlyozza
továbbá, hogy az adminisztrációs terhek csökkentése önmagában nem mérsékli a reklámadó
médiapiacra gyakorolt káros hatásait.
A reklámszakma a szektor vállalatainak érdekképviseletén túl az ország gazdasági
érdekeinek szem előtt tartása miatt is emelte fel szavát több ízben az elmúlt hónapokban, mert
a reklámadó piaci árnövekedéshez, így, többek között a fogyasztási cikkek árának
emelkedéséhez vezet, ami nem csak életszínvonal-csökkentő, hanem várhatóan
inflációgerjesztő hatással is jár. A Price Waterhouse Coopers 2013-as reklámpiaci
hatástanulmánya egyértelműen kimutatta, hogy a reklám kiemelten fontos szerepet tölt be a
gazdaság egészséges működésében és közvetlen hatással van a GDP alakulására is.
Miközben a reklámadó káros gazdasági hatásai hamarosan kézzelfoghatóak lehetnek, a
költségvetéshez hozzáadott értéke várhatóan mindössze 8 milliárd forint, amely elenyésző
ahhoz a 800 milliárd forintos nagyságrendhez képest, amellyel az iparág a gazdaság
teljesítőképességhez hozzá tud járulni. A várható káros hatásaira tekintettel az MRSZ és a
kommunikációs iparág társszervezetei ismételten kérik a Kormányt, hogy a reklámadóról
hozott döntést mihamarabb vizsgálja felül és az új adónemet törölje el.


Budapest, 2014. november 19.


További információ:
Zenisek Andrea – MRSZ Főtitkár
Zenisek.andrea@mrsz.hu