Vissza a főoldalra vagy Válassz témát!

MENÜ

Sajtó

Amit mi írunk, és amit rólunk írnak.

Sajtó

Reklámtorta 2013

2014.03.04.

A Magyar Reklámszövetség bemutatja Reklámtorta 2013.
Az MRSZ 2014. március 4-én, a korábbi évek bejelentéseinél jóval korábban a társszövetségekkel
együtt mutatta be a 2013. évi reklámköltési adatokat, amelyek 14. alkalommal kerültek
összegyűjtésre, példátlanul széles szakmai összefogás eredményeként. A reklámtorta túlnyomó
részének alapját a korábbi éveknek megfelelően a szakmai szervezetek adatgyűjtése képezi – idén a
televíziós és rádiós reklámköltéseket az adott szektorok szakmai szervezetei külön gyűjtötték.

Urbán Zsolt, az MRSZ elnöke, és Hivatal Péter, az MRSZ alelnöke elmondta, hogy a korábbi évekhez 
hasonlóan idén is a net4net költéseket összegezték az egyes médiatípusok szerint – az MRSZ és a
társszövetségek célja, hogy összehasonlítható és ilyen módon elemezhető adatokat szolgáltasson a 
piacnak, ennek megfelelően évek óta törekszenek a konzisztens módszertannal történő
adatgyűjtésre.
A szakmai szervezetek a tavalyi évhez hasonlóan szűrték ki a költéstípusok közötti átfedéseket, ezzel 
is megszilárdítva az adatfelvétel módszertanát. A médiatípusok  nagy része körében auditált adatok 
alapján születtek meg a számok, ahol az auditált adatok beszerzésére nem volt lehetőség, ott a
szakmai szervezetek szakértői becsléseket használtak a reklámköltés nagyságának meghatározására. 
Urbán Zsolt, az MRSZ elnöke hozzátette: „Az MRSZ és a társszövetségek célja, hogy a reklámköltés
mérési metodikájának évről évre hasonló használatával jól elemezhető adatokat adjon a szakma
kezébe. Az utóbbi években megfigyelhető reklámpiaci átrendeződés a tavalyi évben is folytatódott –
mind a világméretű trendek magyar hatásai, mind pedig a magyar sajátosságok éreztették a
hatásukat. A reklám erős eszköz a gazdasági növekedés megindításában és szinten tartásában –
ennek megfelelően mind a szakmai, mind szélesebb értelemben vett iparági és legszélesebb
értelemben nemzetgazdasági érdek, hogy a reklámköltéssel kapcsolatos elmúlt évekbeli tendenciák
pozitív irányt vegyenek. A tavalyi eredmények reménykeltőek, és óvatos optimizmusra adhatnak okot
a szakma egésze számára.”
Az adatok gyűjtésében résztvevő társszövetségek az alábbiakat emelték ki:
Kovács Krisztián, a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesületének elnöke: "A televíziós
reklámköltések összege 2013-ban 45,6 milliárd forint volt. Bár az adat az előző évhez képest még
némi visszaesést mutat, a csökkenés üteme jelentősen lassult. A piac döntő hányadát adó
hagyományos reklámszpotokból származó bevételek összesen 3,7%-kal csökkentek. 2013-ban a
kábeltelevíziók újra növelni tudták reklámbevételeiket."
Novák Péter, az IAB Hungary elnöke: "A!digitális reklám szempontjából mérföldkő a 2013. év, hiszen
immár a második legnagyobb szelete a reklámpiacnak. Az előrejelzések szerint javuló gazdasági
környezet várakozásunk szerint további növekedésthoz a digitális marketing és média számára.

"Kovács Tibor, a Magyar Lapkiadók Egyesületének elnöke: “A sajtópiaci bevételek a várakozásoknak és
a piaci tendenciáknak megfelelően alakultak. A csökkenés ugyan folytatódott, de sokkal kisebb
mértékű volt, mint egy évvel korábban. A reklám- és terjesztési bevételek közösen egyértelműen
mutatják a sajtópiac súlyát, a gazdaságban betöltött szerepét. A klasszikus kiadóházak szerepe és
részesedése fokozatosan nő és erősödik az online tartalmak területén is,

 a bevallást adó kiadóvállalatok összesen 5,5 milliárd forint online hirdetési árbevételt realizáltak, amely összeg 
mutatja, hogy a kiadók az online piac hirdetési szeletéből is jelentős részt tudhatnak magukénak.”
Vámos-Hegyi Attila, a Direkt- és Interaktív Marketing Szövetség elnöke: „A hazai
direktkommunikációs piac 28,9 milliárd Ft-ra tehető, ami az egy évvel korábbihoz képest 6%-os
csökkenést mutat. Ennek fő oka az élesedő árverseny, miközben a DM tevékenység/aktivitás nem
csökkent, sőt – főleg a digitális szegmensekben – még növekedett is.”
Szelei Szilárd, MKMSZ-OOH: „A stabil és erősődő outdoor médián belül a standard, kampányjellegű
reklámeszközök (óriásplakát, citylight) reklámárbevétele és kihasználtsága jelentősen emelkedett az
elmúlt évben, ami elsősorban az egyéb, egyedi eszközök megszűnésével, csökkenő
használatával, másrészt több új hirdetői szegmens megjelenésével magyarázható (FMCG-szektor,
OTC-költések, KKV-k).”
Túri Árpád, a Rádiós Médiaszolgáltatók Egyesületének elnöke: „A rádiós költések mértékének
abszolút mérőszáma emelkedett – ezt a jelenséget részben magyarázza, hogy az adatot közlő rádiók
száma nőtt, így a rádiós piac majdnem 100%-át lefedi a mérés.”
Az adatok prezentációjához hozzájárult a Kantar Media.
A Reklámtorta adatait tartalmazó prezentáció az alábbi linken érhető el:
http://www.slideshare.net/reklamszovetseg/reklamtorta42013. A szakmai szervezetek prezentációi
az adott szervezetek honlapjain érhetőek el.
A reklámköltés-méréssel kapcsolatos további kérdések megválaszolásában állunk rendelkezésre.


dr. Balogh Virág
Főtitkár
MagyarReklámszövetség
0630 5606565