Vissza a főoldalra vagy Válassz témát!

MENÜ

Sajtó

Amit mi írunk, és amit rólunk írnak.

Sajtó

Közgyűlési meghívó

2014.10.01.

Az MRSZ elnöke 2014. október 9-én 15:30-ra közgyűlést hív össze.

A Magyar Reklámszövetség

(székhely: 1074 Budapest, Dob u. 45., nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék, nyilvántartási szám: 656, a továbbiakban: MRSZ)

 

értesíti tisztelt tagjait, hogy az MRSZ

2014. október 9-én, 15:30 órakor tartja

közgyűlését

a Magyar Állami Operaház Székely Bertalan különtermében

(1061 Budapest, Andrássy út 22.)

 

 

A közgyűlés megtartásának módja: személyes jelenlét.

 

Az Elnök a közgyűlést az alábbi napirenddel hívja össze:

 

 

1. Az Alapszabály módosítása

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. (Civil törvény) szerinti továbbműködéséről szóló döntés.

 

2. Az Alapszabály egyéb módosításai

q  székhelyváltoztatás,

q  elnök képviseleti joga,

q  elnökség összetételével kapcsolatos kérdések alapszabályi szabályozása,

q  a Civil törvény 4. § (6) szerinti, az elektronikus hírközlési eszköz igénybevételével tartható ügyvezetőségi, elnökségi ülés és közgyűlés tartása,

q  örökös tiszteletbeli tagság Alapszabályba illesztése.

 

3. Elnöki tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről

 

A Közgyűléssel kapcsolatos tájékoztatás

 

 

 

A Közgyűlés az Alapszabály 10. § (1) b) pontja alapján akkor határozatképes, ha azon az Alapszabály 10. § (1) a) pontja szerint számított szavazatok egynegyedét képviselő̋ tagok jelen vannak. Ha a közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, az Elnök a megismételt közgyűlést azonos napirenddel és azonos helyszínre, ugyanaznap (2014. október 9.) 16 órára hívja össze. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek szavazatainak számára való tekintet nélkül határozatképes.

 

 

 

A napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztések és határozati javaslatok a közgyűlés időpontját megelőzően a tagok számára megküldésre kerülnek.

 

A közgyűlésen való részvétel és szavazati jog gyakorlásának feltételei:

 

A közgyűlésen minden tag személyesen, képviselő útján vehet részt.

A Közgyűlés az Alapszabály 10. § (2) alapján határozatait egyszerű szavazattöbbséggel hozza.

 

 

 

A regisztráció a közgyűlés helyszínén és napján történik 15:00 és 15:30 között.

 

A közgyűlés magyar nyelven folyik.