Vissza a főoldalra vagy Válassz témát!

MENÜ

Reklámjog és szabályozás

Vaskos lexikonok helyett itt a lényeg és a szakmai segítség.

Gazdasági Versenyhivatal

A Versenyhivatal a tisztességes versenyre vonatkozó jogszabályok, egyúttal a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat tiltó jogszabályok rendelkezéseit betartató hatóság. A hivatal feladata a vállalkozásokkal kapcsolatos eljárások folytatásán túl a versenykultúra terjesztése, a jogszabályokkal kapcsolatos tudatossági szint emelése. Az iparági tudatosság növelése a hivatal és a Reklámszövetség közös célja, így ezen a területen a két szervezet együttműködési megállapodás keretében több projekt megvalósításán dolgozik együtt.

Gazdasági Versenyhivatal

A Magyar Reklámszövetség (MRSZ) és a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja (GVH VKK) a versenykultúra, valamint a tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúrája fejlesztése és terjesztése érdekében kötött általános és a versenyjogi megfelelésre vonatkozó megállapodást.
 

Az együttműködés keretein belül a felek szakmai rendezvények szervezésében, az érdekképviseleti tevékenységben, kutatási területen, valamint a GVH VKK pályázataival és egyéb témákkal kapcsolatos információátadási tevékenység körében működnek együtt és vállalják, hogy kölcsönösen tájékoztatják egymást minden olyan eseményről és fejleményről, amely a kommunikációs iparág területén a tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúrájának fejlesztését szolgálhatják.

A felek továbbá kiemelten együttműködnek a GVH „Megfelelési kampányának” (www.megfeleles.hu) sikeres kivitelezésében. A „Megfelelési kampány” célja, hogy növelje Magyarországon a verseny- és reklámjogi tudatosságot, a 2013. év során különös figyelmet fordítva a kis- és középvállalkozások jogi ismereteinek fejlesztésére, a jogi tudatosság növelésére. Az MRSZ az együttműködés keretein belül vállalja, hogy a „Megfelelési kampány” sikere érdekében annak eseményeiről, rendezvényeiről tagjait és a szélesebb nyilvánosságot folyamatosan tájékoztatja. A felek a kampány sikere érdekében együttműködnek az ismeretterjesztő anyagok kidolgozásában, valamint saját és közös rendezvényeiken a jogi tudatosság erősítésében.

Az MRSZ, mint a magyar kommunikációs iparág értékadó- és értékteremtő szövetsége elkötelezett tagjai és az iparág jogi tudatosságának fejlesztésében. Az MRSZ meggyőződése, hogy az iparág számára alapvető fontosságú a hatóságokkal kialakított kölcsönös párbeszéd, a szabályozó hatóságokkal való közös munka, amely egyúttal a fogyasztók és végső soron az iparág közös érdekeit is szolgálja” – mondta a megállapodásról Urbán Zsolt, az MRSZ elnöke.

Kapcsolódó dokumentum: A GVH és az MRSZ közötti megállapodás